sobota lipca 02 , 2022
Font Size
   


Zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie 

link: www.gok.suleczyno.pl 

alt


  alt


alt

Dokumenty do pobrania: 

KARTA ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKA 

ZGODNA NA UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU


ROZEZNANIE RYNKU

Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na:

- Zorganizowanie i realizowanie zajęć z prawnikiem dla 90 Uczestników projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” 

dokumenty do pobrania: ROZEZNANIE RYNKU PRAWNIK z 18.05.2021 r. 

- Zorganizowanie i realizowanie zajęć zumby dla 90 Uczestników projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”.

dokumenty do pobrania: ROZEZNANIE RYNKU ZUMBA

Termin i miejsce składania ofert: do 28.05.2021 do godz. 15:00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1

Informacja opublikowana, 21.05.2021 r. 


Uprzejmie informujemy o wydłużeniu do 07.06.2021 r. do godz.: 15.00 terminu składania ofert w rozeznaniu rynku  nr 3/P/2021 dotyczącym Zorganizowanie i realizowanie zajęć z prawnikiem dla 90 Uczestników projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym punkt III rozeznania rynku nr 3/P/2021 ulega zmianie zdanie 

Planowana liczba uczestników: 4 grupy średnio po 22 beneficjentów – 90 osób.

które otrzymuje brzmienie:

Planowana liczba uczestników: 3 grupy średnio po 20 beneficjentów, 1 grupa po 30 osób – 90 osób. 

W punkt III rozeznania rynku nr 3/P/2021 dodaje się zapis: „ Poprzez spotkania z prawnikiem Zamawiający rozumie spotkania grupowe z uczestnikami w formie zajęć warsztatowych. Tematyka spotkań uzależniona będzie od realnych potrzeb uczestników. 

Do formularza ofertowego dodaje się załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług. 

Oferta na załączonym formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie ul. Zielona Droga 1 w godzinach 9.00-15.00, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres: j/w.

dokumenty do pobrania : ROZEZNANIE RYNKU PRAWNIK z 27.05.2021 r. 

Aktualizacja opublikowana, 27.05.2021 r. 


alt

W minioną sobotę 13 czerwca 2021 r. przez teren całej gminy Sulęczyno przejechał orszak wolontariuszy, którzy rozdawali wszystkim dzieciom słodkie upominki z okazji minionego DNIA DZIECKA. Inicjatywa odbyła się zgodnie z obietnicą z 6 grudnia 2020 r. – Św. Mikołaja, kiedy to w grudniu każdego roku od dziesięciu lat przez cały teren gminy przejeżdża orszak św. Mikołajów - w ubiegłym roku przejazd ten nie mógł się odbyć z powodu panującej pandemii. Orszak z okazji Dnia Dziecka przejechał w konwoju samochodu policyjnego - prywatnego i strażackiego rozdając słodycze w centralnych punktach każdego z dziewięciu sołectw.

Fundatorami słodyczy na tegoroczny objazd z okazji Dnia Dziecka była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz Zakład Górniczy Pana Piotra Szulty. Zabezpieczenie przejazdu zapewnili funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulęczynie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie.

W grudniu zapraszamy wszystkie dzieci na tradycyjny mikołajkowy objazd ze słodyczami po terenie gminy.

Fotorelacja: DZIEŃ DZIECKA 2021


alt


alt


alt


 Relacja z wydarzeń / imprez itp. .... 


KONKURS „GŁOSEM INKI” - 2021

 alt 

20 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Podjazach odbył się II Wojewódzki Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Głosem Inki" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sulęczyno, Bernarda Gruczy. Celem konkursu było popularyzowanie piosenek i pieśni zawierających treści patriotyczne, stanowiących ważny element narodowego dziedzictwa. Do konkursu przystąpili wyłącznie soliści ze szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Na zaproszenie naszej szkoły i organizatorów konkursu odpowiedziały następujące szkoły: SP nr 1 w Sierakowicach, SP nr 2 w Sierakowicach, SP w Gowidlinie, SP w Kamienicy Królewskiej, SP w Mojuszu, SP w Sulęczynie, SP w Przyjaźni, SP w Szopie, SP w Borku Kamiennym, SP w Baninie, SP nr 2 w Kartuzach, SP w Miechucinie, SP w Parchowie, SP w Żukowie, SP w Borkowo, SP w Mściszewicach oraz SP w Podjazach. INFORMACJA O KONKURSIE 

Fotorecjacja : KONKURS GŁOSEM INKI


WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W SULĘCZYNIE

alt

W niedzielę 31 stycznia 2021 roku na terenie gminy Sulęczyno odbyła się zbiórka środków w ramach 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było motto „Finał z głową” a zbierano na wsparcie zakupu sprzętu do laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Gmina Sulęczyno - GOK Sulęczyno już po raz czwarty wsparli zbiórkę w ramach współpracy z sztabem WOŚP GOKiS w Chmielnie. Sulęczyńscy wolontariusze Aleksandra, Jan, Karolina i Krystian kwestowali przed Mszami Świętymi odbywającymi się w Kościele w Sulęczynie i Mściszewicach. Dodatkowo zbiórka odbyła się także podczas spotkania morsów na jeziorze Mausz grupy „Hydroaktywnych i przyjaciół”, wśród uczniów najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Sulęczynie jak również akcję wsparli pracownicy Urzędu Gminy Sulęczyno.

Łącznie w ramach zbiórki zebrano kwotę 8.582,29 zł.

Dodatkowo podczas aukcji odbywających się online w GOKiS w Chmielnie zlicytowany został tort ufundowany przez Wójta Gminy Sulęczyno, który wspólnie z „Księgą Humoru” przekazaną przez Wójta Gminy Chmielno sprzedano za 460 zł.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę w ramach 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie, wytrwałość i pomoc w zorganizowaniu zbiórki. Dziękujemy również Księżom obu Parafii za przychylność i pozytywne nastawienie do organizowanej zbiórki.

Siema! Do zobaczenia za rok!


 KONCERT KOLĘD ONLINE

alt

W niedzielę 10 stycznia 2021 r. mozna było obejrzeć premierę „Koncertu Kolęd – Sulęczyno 2021”, który nagray został w Kościele pw. Św. Trójcy w Sulęczynie. Koncert cały czas można obejrzeć pod poniższym linkiem ......

Link do koncertu: https://youtu.be/wSyi_S9pKO8 

Podczas tegorocznego koncertu mieliśmy okazję posłuchać kolęd w wykonaniu grupy BELLCANTI w składzie Magdalena Chmielecka, Barbara Lewicka, Karolina Sołomin i Mateusz Lipiński oraz Dorotę Lulka, która przygotowała oprawę poetycką i Pawła A. Nowaka na akordeonie. 


GAZETKA GMINNA alt

Zapraszamy do lektury świątecznego wydania Gazetki Gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”.
W najnowszym numerze można znaleźć m.in.

- słowo wstępne a także życzenia Świąteczno - Noworoczne Wójta Gminy Sulęczyno i Przewodniczącego Rady Gminy,
- informacja o inwestycjach zrealizowanych w 2020 roku a także tych w trakcie realizacji,
- ważne zmiany dot. gospodarki odpadami,
- opis najważniejszych wydarzeń z ostatniego czasu.

Gazetkę Gminną w papierowej wersji można m.in. znaleźć w Urzędzie Gminy Sulęczyno, Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, u sołtysów poszczególnych sołectw a w wersji elektronicznej znajduje się pod poniższym linkiem:
GAZETKA GMINNA GRUDZIEŃ


WIEJSKA KUŹNIA PAMIĘCI CZESŁAW BIRRA W MŚCISZEWICACH

alt

W piątek 25 września 2020 roku w „ Kaszubskiej Osadzie u Rzeźbiarza Birr” odbyło się zakończenie projektu Wiejskiej Kuźni Pamięci Czesława Birra.   Zadanie było częścią projektu realizowanego przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy, który tworzyły cztery reanimatorki kultury: Magdalena Marcholewska, Ewelina Dułak, Grażyna Brzeska i Ewelina Karczewska-Luhm.

W ramach działania zrealizowano animacje poklatkową, mapę rzeźb artysty, posadzono Lipę Natchnień, oraz niezwykły kolorowy płot.

W pierwszej części spotkania nastąpiło przecięcie wstęgi przy wyjątkowym płocie, którego dokonali żona rzeźbiarza Sylwia Birr, oraz Andrzej Bigus, dzięki któremu płot mógł powstać. Następnie mogliśmy obejrzeć film wspominający Czesława Birra, w którym o tym niezwykłym człowieku opowiadały osoby znające bohatera.

Film można obejrzeć pod linkiem : CZESŁAW BIRR KASZUBSKI STOLEM

W spotkaniu wzięli udział znajomi, przyjaciele, bliscy Czesława oraz przedstawiciele powiatu oraz Urzędu Gminy Sulęczyno. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali niezawodni strażacy z OSP Mściszewice, natomiast KGW „Mściszewiczanki” częstowały kaszubskim jadłem.

W pracowni można było zobaczyć fotografię pracującego artysty, oraz portrety Czesława. Prace wykonali uczestnicy zajęć artystycznych odbywających się w ośrodku kultury. Od 2015 roku w poniedziałkowe popołudnia Sylwia i Czesław Birr prowadzili w ośrodku kultury w Sulęczynie zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Uczyli rzeźby, szkicu, a przede wszystkim zarażali swoją pasją i uśmiechem.

Na zakończenie można było wpisać się do kroniki pamiątkowej, oraz posłuchać piosenek biesiadnych i nie tylko wykonanych przez zespół Tuba Band.

Fotorelacja: KUŹNIA PAMIĘCI MŚCISZEWICE


WARSZTATY MUZYCZNE

alt 

W dniach 18-20 września 2020 roku odbyły się 3-dniowe warsztaty muzyczne dla członków sekcji muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie: 

¾    Rambo Band – orkiestra dęta Gminy Sulęczyno z interpretacji muzyki jazzowej lat’60; 

¾    Chór Maciejka – gminny chór dla dorosłych - budowanie brzmienia podczas rozśpiewania i pracy nad repertuarem, higiena i emisja głosu, ludowe aspekty muzyki. 

34 osoby wzięły udział w warsztatach, będących odpowiedzą na potrzebę wypracowania oraz doskonalenia umiejętności instrumentalnych i wokalnych uczestników zajęć a także chęć zintegrowania uczestników. 

Efektem było zaktywizowanie ludzi starszych, wzmocnienie motywacji oraz pewności siebie a także integracja międzypokoleniowa i kształtowanie świadomości wokalnej w śpiewie zespołowym oraz instrumentalnej w zespołowej grze. 

Ponadto uczestnicy warsztatów przedstawili wypracowane rezultaty działań w środowisku lokalnym oraz miejscu odbywania warsztatów - oprawa mszy świętej we współpracy z Dziecięcą Orkiestrą Dętą Morscy Muzycy działającą przy SP Sarbinowo oraz  koncert dla społeczności lokalnej i turystów w Kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sarbinowie i na nadmorskiej promenadzie.  

Działania grupy odbyły się we współpracy z: 

¾    wykładowcami i absolwentami katedry Sztuki Akademii Muzycznej w Słupsku, reprezentowaną przez mgr Przemysława Sosojew-Osińskiego, dr Zdzisława Pawiłojcia oraz mgr Kamilę Lewicką, 

¾    Kaszubski Uniwersytet Ludowy, 

¾    p. Izabelą Włodyka -Wasilewską – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej oraz dyrygentką Orkiestry dziecięcej "Morscy muzycy" w Starbinowe,  

¾    Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, 

¾    Gminną Komisję do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęczynie. 

Fotorelacja: WARSZTATY MUZYCZNE


MSZA ŚWIĘTA DOŻYNKOWA

alt

W niedzielę 6 września 2020 roku odbyła się Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich sołectw z terenu naszej parafii. Sołectwa przygotowały wieńce dożynkowe oraz bochny chleba. Mszę Świętą dziękczynną odprawił ks. Kanonik Andrzej Karliński – Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie, zaś sołtysi oraz reprezentanci z poszczególnych sołectw włączyli się w oprawę Mszy Świętej poprzez czytanie słowa bożego, modlitwy powszechnej oraz przygotowanie darów ofiarnych. Po Mszy Świętej barwy korowód dożynkowy przeszedł wokół kościoła.

Fot. MSZA ŚWIĘTA DOŻYNKOWA


XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY - ONLINE

alt

W dniach 23 i 24 lipca 2020 roku mielismy okazję obejrzeć premierę dwóch filmów, które powstały w ramach XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie. 

Pierwsza cześć pt.  "Paweł A. Nowak i przyjaciele" jest to koncert podsumowujący dotychczasową działalność muzyczną Pawła A. Nowaka. Zaprosił on do udziału artystów, z którymi współtworzy różnorodne projekty muzyczne, w tym: Cuarteto Re!Tango, Klezmoret, Almost Jazz Group, Dorotę Lulkę z programem "Piaf po polsku", L'Aperitif, Tomasza Olszewskiego oraz Bellcanti.

Link do filmu :  XVIII FESTIWAL "PAWEŁ A. NOWAK I PRZYJACIELE" 

Druga część pt.  "Z archiwum festiwalu..." jest to film przedstawiający drogę wydarzenia ku dorosłości. Wśród artystów można zobaczyć m.in.: Motion Trio, Kroke, Ludovic Beier, Rodolfo Mederos, Tiago Rossato, Cristiano Lui, Marcin Janiszewski.

W filmie wykorzystano zarówno materiały archiwalne jak i filmy przygotowane przez artystów specjalnie na tegoroczne wydarzenie. O historii festiwalu i artystach występujących na nim opowiadają Tomasz Olszewski oraz Paweł A. Nowak.

Link do filmu : XVIII FESTIWAL "Z ARCHIWUM FESTIWALU" 

Pod powyższymi linkami można obejrzeć oba filmy stworzona w ramach tegorocznej edycji festiwalu. Na kanale YOUTUBE można obejrzeć film z zeszłorocznej edycji festiwalu - 
XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY

Bądźcie z nami, tym razem Online!


INTERNETOWY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY SULĘCZYNO

WYNIKI KOŃCOWE

W piątek 5 czerwca 2020 roku odbyły się szóste - ostatnie rozgrywki w ramach Internetowego Turnieju Szachowego o puchar Wójta Gminy Sulęczyno.

alt

Poniżej znajdują się wyniki poszczególnych etapów rozgrywek:

  - PIERWSZY ETAP ROZGRYWEK

- DRUGI ETAP ROZGRYWEK

- TRZECI ETAP ROZGRYWEK

- CZWARTY ETAP ROZGRYWEK

- PIĄTY ETAP ROZGRYWEK

- SZÓSTY ETAP ROZGRYWE


AKCJA SZYCIA MASECZEK

alt    alt

Obszerny artykuł o akcji szycia maseczek w Sulęczynie można przeczytać w ostatnim wydaniu Kuriera Kaszubskiego …

Oto fragment […] „Zaczęło się od postu z maseczkami jadącymi na nocny dyżur do Kościerzyny” wspomina Marlena Stefańska, jedna z biorących udział w akcji mieszkanek gminy Sulęczyno. Od 29 marca udało im się uszyć aż 10 tys. maseczek, które trafiły do szpitali i innych potrzebujących w całym regionie.

Niejednokrotnie mieliśmy okazję pisać o wspaniałych inicjatywach mieszkańców powiatu kartuskiego – Kół Gospodyń Wiejskich, ośrodków kultury i stowarzyszeń. Tymczasem w gminie Sulęczyno działały ciche bohaterki – w żaden sposób niezrzeszone mieszkanki, które podjęły się akcji szycia maseczek […] artykuł można przeczytać w papierowej wersji kuriera lub klikając na powyższe zdjecia.


Akordeonowa pasja …….

alt

W minioną niedzielę z okazji Światowego Dnia Akordeonu mieliśmy okazję zobaczyć materiał w którym nasz mieszkaniec Paweł A. Nowak w programie Dzień Dobry TVN opowiadał o swojej akordeonowej pasji jak również o jedynym w Polsce muzeum akordeonu.

Kto jeszcze nie widział to link do audycji można znaleźć na stronie internetowej Dzień Dobry TVN w arytykule dot. akordeonowej pasji m.in. Marcina Wyrostka czy Lukasa Gogoli -

https://dziendobry.tvn.pl/a/akordeon-skradl-serca-muzykow-i-uczestnikow-mam-talent-co-slychac-u-marcina-wyrostka-i-lukasa-gogoli

Gratulujemy Pawłowi wspaniałej pasji i występu w programie a także dziękujemy za promocję Gminy Sulęczyno i Kaszub życząc dalszych sukcesów z akordeonem w tle…


„Światło” – piosenką uczcili setną rocznicę
urodzin Jana Pawła II

alt

W ostatnim czasie w związku z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II powstał utwór pt. „Światło”, którego aranżerem i prodecentem jest Tadeusz Korthals. Słowa do piosenki napisal Klara Drajok i Jerze Stachurski, muzykę skomponował Jerzy Stachurski. Wykonawcami utworu są Weronika Ceynowa i Dominika Gawin przy akompaniamencie akordeonu Mikołaja Gawina.

Link do całości artykułu można znaleźc na stronie - kartuzy.info
a utwór wysłuchać pod linkiem „Światło”


AKCJA SZYCIA MASECZEK

alt

Mieszkanki Sulęczyna i ich całe rodziny, a także żołnierze Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego, aktywnie zaangażowali się w akcję szycia maseczek. Mieszkańcy organizują niezbędne materiały, wycinają i szyją maseczki po czym przekazują je m.in. służbie zdrowia, pocztowcom i innym grupom, którzy niosą pomoc potrzebującym w trakcie trwania pandemii. W akcję włączył się także sulęczyński samorząd poprzez zakup części materiałów, a także wydruk i dystrybucję plakatów dot. instrukcji szycia maseczek i prawidłowego używania rękawiczek, które można pobrać także poniżej: 

- INSTRUKCJA SZYCIA MASECZEK

- INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO UŻYWANIA RĘKAWICZEK

Maseczki zostały, także rozniesione przez Sołtysów poszczególnych sołectw do seniorów.

Wszystkie chętne osoby, które chciałyby przekazać materiały do szycia maseczek, a także włączyć się w w/w akcję proszone są o kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonu: 665 229 469 lub 787 773 635.


WYZWOLENIE SULĘCZYNA ...

alt

W dniu 8 marca obchodzimy 75 rocznice wyzwolenia Sulęczyna, dlatego też dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie wraz z nauczycielami i dyrekcją zgromadziła się 6 marca na Mszy Świętej w kościele parafialny „Św. Trójcy” w Sulęczynie. Homilię sprawował Ks. Kanonik Andrzej Bolesław Karliński, uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz gminy Sulęczyno, reprezentanci Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Sulęczyno, a także mieszkańcy Sulęczyna.

Po mszy odśpiewano hymn Polski, następnie uczniowie szkolnego koła teatralnego przedstawili część artystyczną poświęconą historii Sulęczyna i okolic z czasów II wojny światowej. Po uroczystości przedstawiciele urzędu gminy oraz delegacja uczniów SP Sulęczyno udali się pod pomnik, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Fotorelacja: WYZWOLENIE SULĘCZYNA


DZIEŃ KOBIET I SPOTKANIE SENIORÓW

alt

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet!

Składanie życzeń, wręczanie kwiatów czy słodki upominek to najczęściej mężczyźni wręczają z okazji Dnia Kobiet. Ośrodek kultury w Sulęczynie z racji tego święta zorganizował wyjazd do Muzeum II Wojny Światowej, oraz przy okazji comiesięcznego spotkania w GOK-u kobiety otrzymały kwiaty oraz miło spędziły czas przy kawie i słodkim poczęstunku.


MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

alt

Marcowego ranka grupa seniorów z gminy Sulęczyno wybrała się do Gdańska by móc zwiedzić Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Sercem muzeum jest wystawa główna zlokalizowana 14 metrów pod ziemią. Zajmuje powierzchnię niemal 5 tys. i jest jedną z największych wystaw na świecie. Bardzo dobre miejsce dla przypomnienia sobie o tragicznej historii naszego kraju.

Nasza grupa zwiedzających była zdumiała i pod wrażeniem zbiorów tematycznych, filmów, zdjęć, przedmiotów oraz odpowiedniej aranżacji wnętrz muzeum. Wszystko skłaniało nas do refleksji. Niesamowite wrażenie zrobiła na nas uliczka zrekonstruowana uliczka Piłsudskiego oraz ściana z walizkami w części o zagładzie Żydów i liczne fotografie ofiar.

Po zwiedzaniu udaliśmy się na pyszny obiad i kawę. Wyjazd został zorganizowany z racji obchodów zbliżającego się Dnia Kobiet.

Sponsorami wyjazdu była GKRPA i GOK Sulęczyno.


KONKURS RECYTATORSKI – POLSKI

alt

W piątek 28 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej w Podjazdach odbyły się eliminacje gminne XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej. W eliminacjach gminnych udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół z terenu Gminy Sulęczyno – łącznie 22 uczestników. Recytatorów oceniała komisja konkursowa w składzie – Pani Wanda Lew Kiedrowska, Pani Teresa Kozieniec i Pani Elwiry Woronin. Wyniki konkursu recytatorskiego w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:

Kategoria klas: I-III Szkół Podstawowych:

I miejsce – Trzebiatowska Anna (SP Sulęczyno)

II miejsce – Kostuch Maja (SP Borek Kamienny)

III miejsce – Wolska Marta (SP Podjazy)

W tej kategorii udział wzięli: Bronk Nikola (SP Węsiory), Bielawa Szymon (SP Węsiory), Krefft Wiktoria (SP Borek Kamienny), Szneider Marcelina (SP Podjazy) i Trzebiatowski Maciej (SP Sulęczyno).

Kategoria klas: IV-VI Szkół Podstawowych:

I miejsce – Stefańska Otylia (SP Węsiory)

II miejsce – Patelczyk Zuzanna (SP Węsiory)

III miejsce – Kujda Zuzanna (SP Borek Kamienny)

W tej kategorii udział wzięli: Dalecka Wiktoria (SP Borek Kamienny), Gruchała Weronika (SP Podjazy), Jereczek Julian (SP Podjazy), Klasa Emilia (SP Mściszewice) i Sawicki Aleksander (SP Sulęczyno).

Kategoria klas: VII-VIII Szkół Podstawowych:

I miejsce – Jereczek Zuzanna (SP Podjazy)

II miejsce – Kulaszewicz Robert (SP Podjazy)

III miejsce – Stefańska Agata (SP Węsiory)

W tej kategorii udział wzięli: Cyman Aleksandra (SP Mściszewice), Treder Szymon (SP Mściszewice), Zwara Joanna (SP Węsiory).

Wszyscy uczestnicy biorący udział w eliminacjach gminnych otrzymali nagrody książkowe. W podsumowaniu udział wzięli Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza oraz Dyrektor SP Podjazy Barbara Lis – Driwa i komisja konkursowa. Wszyscy uczestnicy konkursu mogli obejrzeć wystawę a także wysłuchać życiorysu Lecha Bądkowskiego, który przybliżyła obecnym Pani Wanda Lew Kiedrowska.

Laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej wezmą udział w eliminacjach powiatowych w/w konkursu w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 10:30 w Kartuskim Centrum Kultury.

Fotorelacja: KONKURS RECYTATORSKI POLSKI


ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – PLASTYCZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

alt

W każdy poniedziałek w ośrodku kultury odbywają się zajęcia artystyczno – plastyczne w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Na zajęciach uczestnicy uczą się szkicowanie oraz różnych technik artystycznych wykonując różnego rodzaju prace.
W ostatnim czasie wykonywali prace z elementami oznak wiosny
ZDJĘCIA Z OSTATNICH ZAJĘĆ.

Zdjęcia i opis zajęć można znaleźć pod linkiem ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zapraszamy wszystkich chcących uczestniczyć w zajęciach artystyczno – plastycznych
w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 17:00
w sali na parterze Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.


TURNIEJ KASZUBSKIEJ GRY W „BAŚKĘ” W SULĘCZYNIE

alt

W niedzielę 23 lutego 2020 roku w sulęczyńskim ośrodku kultury odbył się I etap XVII sezonu rozgrywek Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę” w Sulęczynie. W rozgrywkach inaugurujących siedemnasty sezon udział wzięło 44 zawodników wśród których czołowe miejsca zajęli:

I miejsce – Gronda Jerzy (284 pkt)

II miejsce – Klinkosz Henryk (276 pkt)

III miejsce – Pobłocki Tadeusz (240 pkt)

Kolejne rozgrywki odbędą się w niedzielę 29 marca 2020 roku o godz. 16:00 w sali na parterze Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1.


KASZUBSKI KONKURS PIOSENKI

alt

W piątek 21 lutego 2020 roku w Zespole Kształcenia i Wychowywania w Kamienicy Szlacheckiej odbył się IX Powiatowy Konkurs Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiewë ù nas” w którym udział wzięli reprezentanci Scholi Św. Anny działającej przy sulęczyńśkim ośrodku kultury. W konkursie udział wzięło bardzo dużo młodych artystów z różnych stron powiatu doskonale przygotowanych muzycznie. Wokalistów oceniało jury w składzie: Jerzy Stachurski, Maciej Urban oraz Maria Birr.

Nasi uczestnicy zajęli następujące miejsca:

- kat. przedszkola i klasy „O”:

I miejsce : GOK Sulęczyno (Gawin Faustyna i Jereczek Marta)

- kat. klas IV – VI szkół podstawowych – soliści:

I miejsce – Jereczek Julian (SP Podjazy)

- kat. klas VII – VIII szkół podstawowych – soliści:

II miejsce – Kobiela Oliwia – SP Sulęczyno

Wyróżnienie – Jereczek Zuzanna – SP Podjazy

Nagrodę specjalną otrzymał także Gawin Mikołaj za wspaniałe akompaniamentowanie uczestnikom konkursu.

Fotorelacja : KONKURRS KASZUBSKI

Szczegółowe wyniki konkursu można znaleźć w pliku – WYNIKI KONKURSU lub na stronie internetowej ZKiW Kaminica Szlachecka - KONKURS szeroką fotorelację pod linkiem – FOTORELACJA KONKURS PIOSENKI.

alt

W poniedziałkowe popołudnie 24 lutego członkowie Scholi Św. Anny spędzili popołudnie w Hotelu Kiston w Kistowie grając w kręgle. Spotkanie połączone z rekreacją w formie gry w kręgle było podziękowaniem za liczne występy z programem kolędowo – świątecznym w okolicznych parafiach oraz na konkursach kolędowych.


SPOTKANIE SENIORÓW NA MAUSZU

alt

W środę 29 stycznia 2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Rehabilitacyjnym „Mausz” odbyło się karnawałowe spotkanie seniorów. Podczas środowego spotkania seniorzy uroczyście zakończyli realizacje projektu „Trójgminni Nestorzy”, które realizowany był przez ostatnie dwa lata. Inicjatorzy projektu podziękowali seniorom za tak liczne uczestnictwo w projekcie, zaś seniorzy wyrazili uznanie i podziękowanie za to że mogli uczestniczyć w tak różnorodnym w projekcie, który nauczył ich empatii do drugiego człowieka, pogłębił ich więzi towarzyskie, dał wiele radości, a także sił witalnych do dalszego życia.

Fotorelacja: SPOTKANIE SENIORÓW


KONCERT KOLĘD

alt

W niedzielę 26 stycznia 2020 roku w Kościele pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie odbył się świąteczny koncert kolęd. Wystąpiły wszystkie sekcje ośrodka kultury chór „Maciejka”, Gminna Orkiestra Dęta i Schola Św. Anny. Słuchacze zgromadzeni w kościele wysłuchali specjalnie przygotowanego programu składającego się z kolęd, pastorałek oraz utworów o tematyce świątecznej. Program świąteczny dla występujących grup przygotowali Maciej Rambowski i Edyta Gawin.

Wszystkie sekcje, które wystąpiły na niedzielnym koncercie aktywnie ćwiczą i zapraszają wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w śpiewaniu lub graniu na instrumentach dętych na próby, które odbywają się w ośrodku kultury. 

Fotorelacja: KONCERT KOLĘD

Poniżej link do nagrania z KONCERTU KOLĘD

alt

Schola Św. Anny w okresie światecznym 2019 - 2020
z programem kolędowym występowała m.in. w DP-sie Sulęczynie, w kościołach w Sulęczynie, Parchowie, Mściszewicach, Nakli i Półcznie, a także na konkursach w Szemudzie i Lęborku szersza informację o tych koncertach można znaleźć pod linkiem SCHOLA ŚW. ANNY


FERIE ZIMOWE W GOK-U

alt

W dniach od 13 do 17 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbywają się zajęcia feryjne. W poniedziałek 13 stycznia pierwszego dnia zajęć odbyły się zajęcia zapoznawcze oraz różnego rodzaju gry i z zabawy, a także zajęcia artystyczne. Uczestnicy zajęć m.in. przedstawiali się sobie nawzajem, w grupach rysowali swoje cechy wspólne a potem je przedstawiali, wykonywali łyżwy z papieru, rzucali się papierowymi „śnieżkami”, a także lepili bałwana z papieru.

Fotorelacja: PIERWSZY DZIEŃ ZAJĘĆ (13.01.2020 r.)

alt

Drugiego dnia zajęć w GOK-u tj. we wtorek 14 stycznia w ramach zajęć feryjnych na hali sportowej odbył się spektakl teatralnych opowiadający o przygodach Pippi Skarpetki. Następnie grupa dzieci biorących udział w zajęciach udała się do ośrodka kultury, gdzie miała miejsca zabawa „zgadnij co to?”, zajęcia artystyczne podczas, których wszyscy wykonywali laurki dla babci i dziadka, zaś na koniec wszyscy zjedli kiełbaski z ogniska.

Spektakle teatralne w wykonaniu Studia Teatralnego KRAK-ART. odbyły się również w szkołach w Podjazach, Węsiorach i Mściszewicach.

Fotorelacja: DRUGI DZIEŃ ZAJĘĆ (14.01.2020 r.)

alt

Trzeciego dnia zajęć w GOK-u w środę 15 stycznia grupa uczestniczących w zajęciach miała miejsce zabawa karnawałowa podczas której miały miejsce różnego rodzaje konkursy karnawałowe, tańce i wspólna zabawa a także wykonywanie różnego rodzaju prac artystyczno – plastycznych.

Fotorelacja: TRZECI DZIEŃ ZAJĘC (15.01.2020 r.)

alt

Czwartego dnia zajęć w GOK-u w czwartek 16 stycznia grupa wzięła udział w wyjeździe do Hotelu Kiston na kręgle, gdzie była wspaniała zabawa podczas gry w kręgle, a także w bilard.

Fotorelacja: CZWARTY DZIEŃ ZAJĘĆ (16.01.2020 r. )

alt

Piątego dnia zajęć w GOK-u tj. w piątek 17 stycznia osoby biorące udział zajęciach, a także osoby zapisane łącznie ok. 60 osób wzięło udział w wyjeździe do Kina Remus w Kościerzynie. Wszyscy z zapartym tchem obserwowali przygody Doktora Dolittle, zabawnego człowieka, potrafiącego rozmawiać ze zwierzętami. Po przyjeździe do Sulęczyna miało miejsce podsumowanie tegorocznych zajęć odbywających się w ośrodku kultury.

Fotorelacja: PIĄTY DZIEŃ ZAJĘĆ (17.01.2020 r.)


WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W GMINIE SULĘCZYNO

alt

W niedzielę 12 stycznia 2020 roku w na terenie gminy Sulęczyno odbyła się zbiórka środków w ramach 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej edycji zbiórki było pozyskanie środków dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Podczas tegorocznej zbiórki w ramach sztabu WOŚP GOKiS Chmielno wolontariuszami byli Aleksandra Cichosz, Karolina Wolska, Jan Błaszkowski i Krystian Trzebiatowski. Wolontariuszom pomagała również Agnieszka Gliniecka z koleżanką. Wolontariusze kwestowali przed Mszami Świętymi odbywającymi się w Kościele w Sulęczynie, Węsiorach i Mściszewicach.

Wolontariusze działający w ramach w/w zbiórki
łącznie zebrali kwotę ok. 6.403,60 zł.

Kilka zdjęć ze zbiórki - WOŚP 2020

Dziękujemy wszystkim, którzy tak hojnie włączyli się w akcję 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie, wytrwałość i dyspozycyjność od samego rana. Podziękowania także kierujemy do Księży obu Parafii za przychylność i pomoc w organizacji akcji. Dziękujemy także restauracji Stacji Paliw Moya w Sulęczynie, która w tym roku ufundowała obiady dla wolontariuszy.


III TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ
im. śp. Romana Strzeleckiego

alt

W sobotę 11 stycznia 2020 roku na Hali Sportowej w Sulęczynie odbył się III Turniej Piłki Halowej im. śp. Romana Strzeleckiego w którym udział wzięło siedem drużyn w tym także drużyna Oldbojów z Sulęczyna.

Po emocjonującej rozgrywce w grupie A, z pierwszego miejsca awansowała drużyna sędziów z Trójmiasta, a z drugiego drużyna gospodarzy Oldboje Sulęczyno. Z kolei w grupie B najlepsza okazała się drużyna sędziów z Malborka, a na drugim miejscu w grupie uplasowali się sędziowie i oldboje z Kociewia. W półfinałach, w których dwukrotnie o zwycięstwie decydowały rzuty karne zwyciężyły drużyny sędziów z Trójmiasta, a także oldobjów z Kociewia. W finale 2:0 zwyciężyli sędziowie z Trójmiasta i po raz pierwszy w historii turniejów im. Romana Strzleckiego nie wygrał gospodarz turnieju.

Była to trzecia edycja turnieju, który staje się już coroczną tradycją, w której najważniejszy nie jest wynik sportowy, a upamiętnienie wieloletniego sędziego, obserwatora i działacza Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w tym Przewodniczącego Komisji Futsalu i Piłki Plażowej Kolegium Sędziów związanego także z gminą Sulęczyno.

Więcej informacji o turnieju można znaleźć na stronie internetowej
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ


KONCERTY KOLĘD

alt

W niedzielę 6 stycznia 2020 roku w Święto Trzech Króli w Kościele pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie i w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mściszewicach odbyły się koncerty kolęd. Wystąpił zespół Bellcanti w składzie Magdalena Chmielecka, Karolina Sołomin i Maria Malinowska, przy akompaniamencie Mateusza Lipińskiego na pianinie i Pawła A. Nowaka na akordeonie. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała specjalnie przygotowanego programu składającego się z kolęd, pastorałek oraz utworów o tematyce świątecznej. Unikatowe połączenie trzech sopranów, akordeonu i pianina oraz aranżacje czerpane z muzyki klasycznej, jazzu i world music zapewniły słuchaczom wyjątkowe artystyczne doznania.

Organizatorami koncertu byli Acco Music, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, Parafia Św. Trójcy w Sulęczynie i Parafia WNMP w Mściszewicach.

Fotorelacja:

KONCERT W SULĘCZYNIE

KONCERT W MŚCISZEWICE


SPOTKANIE OPŁATKOWE

alt

W niedzielę 15 grudnia 2019 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyło się coroczne spotkanie świąteczno – opłatkowe organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział Sulęczyno i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Spotkanie otworzył Prezes Jan Gruchała, który przywitał wszystkich obecnych, podziękował za przybycie i złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. Następnie głos zabrali Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza i Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Gliniecki, którzy także wszystkim życzyli zdrowych i spokojnych świąt. Po przemówieniach odczytano fragment Pisma Świętego i wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

W części artystycznej spotkania wystąpiła Schola Św. Anny przygotowana przez Edyty Gawin, a także nowopowstały Chór „Maciejka” pod dyrekcją Macieja Rambowskiego. W dalszej części spotkania wszyscy mogli skosztować potrw świątecznych, a także wspólnie pośpiewać kolędy przy akordeonowym akompaniamencie Pawła A. Nowaka.

Fotorelacja: SPOTKANIE OPŁATKOWE


ĆWICZENIA STRAŻACKIE

alt

W sobotę 14 grudnia 2019 roku na terenie gminy Parchowo odbyły się coroczne ćwiczenia strażaków z czterech gmin Lipusz, Parchowo, Studzienice i Sulęczyno. Tematem tegorocznych ćwiczeń był pożar lasu o przeważającym drzewostanie iglastym na trudnym terenie. Scenariusz ćwiczeń przewidywał spowolnienie rozwoju pożaru poszycia leśnego oraz budowę magistrali wodnej od punktu czerpania wody, który zlokalizowany był na pobliskiej rzece Słupi. Wszystkie cele ćwiczeń zostały osiągnięte.

Po ćwiczeniach, strażacy w trakcie wspólnego posiłku połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczno - noworoczne. Podczas spotkania strażaków odwiedził także sulęczyński Orszak Świętych Mikołajów, którzy obdarowali wszystkich słodyczami.

Relację z powyższych ćwiczeń można znaleźć na stronie internetowej OSP SULĘCZYNO, w artykule KARTUZY.INFO i KURIERZE KASZUBSKIM.


GAZETKA GMINNA alt

Zapraszamy do lektury świątecznego wydania Gazetki Gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”. W najnowszym numerze można znaleźć m.in.

- słowo wstępne a także życzenia Świąteczno - Noworoczne Wójta Gminy Sulęczyno i Przewodniczącego Rady Gminy,

- informacja o inwestycjach zrealizowanych w 2019 roku a także tych w trakcie realizacji,

- Złote, Szmaragdowe, Diamentowe i Żelazne Jubileusze Małżeńskie,

- opis najważniejszych wydarzeń z ostatniego czasu.

Gazetkę Gminną w papierowej wersji można m.in. znaleźć w Urzędzie Gminy Sulęczyno, Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, była rozdawana przez sołtysów poszczególnych sołectw a w wersji elektronicznej znajduje się
pod poniższym linkiem: GAZETKA GMINNA GRUDZIEŃ


TURNIEJ SZACHOWY W MŚCISZEWICACH

alt

W dniu 8 grudnia 2019r. w godz. 11:00-16.00 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice wspólnie z ZS w Mściszewicach, GOK w Sulęczynie GKRPA w Sulęczynie i Mobilną Szkołą PALMET” w ramach zadania publicznego pt. „Szachy w szkole 2019” zorganizowało „III Otwarty Międzyszkolny Turniej Szachowy” w Zespole Szkół w Mściszewicach.  W turnieju wzięło udział 43 zawodników w tym dzieci od 7 lat i osoby dorosłe, z terenu całego Powiatu Kartuskiego. Turniej odbył się w pięciu grupach: , OPEN juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i kobiety, w systemie szwajcarskim, 7 rund, 10 minut na partię zawodnika. Współorganizatorami byli: Zespół Szkół w Mściszewicach, Mobilna Szkoła Szachowa „Pelmat” z Lipusza, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Turniej został otwarty przez: Andrzeja Literskiego, Prezesa Stowarzyszenia Stefana Karcz i Zdzisława Pelowskiego Następnie z sportową zaciekłością przez około 4 godziny zawodnicy walczyli o zajęcie czołowych miejsc. W czasie przerw wszyscy zawodnicy mogli skorzystać z darmowego słodkiego poczęstunku, napojów i dania obiadowego. Po mozolnej rywalizacji nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród przez Panią Aleksandrę Kuczkowską Dyrektor Wydziału ds. Organizacji Pozarządowych, Wójta Gminy Sulęczyno Bernarda Grucza, dyr. ZS w Mściszewicach Renatę Węsierską Radnego Powiatowego Andrzeja Potrac , Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno Kazimierza Glinieckiego, Sołtys Mściszewic Marię Stencel i Prezesa Stowarzyszenia Stefana Karcz.  Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody z wyróżnieniem czołowych miejsc na podium gdzie oprócz nagród rzeczowych otrzymali puchary i medale. Nad poprawnością przeprowadzenia turnieju czuwał sędzia Zdzisław Pelowski z Mobilnej Szkoły Szachowej ”PELMAT” i Andrzej Literski, zaś opiekunami całego wydarzenia byli dodatkowo: Edyta Kniter Klasa, Grażyna Jank i Edmund Gal. Zadanie publiczne pt. „Szachy w szkole 2019” mogło się odbyć dzięki pozyskanych finansów z Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do przeprowadzenia tego turnieju szachowego oraz realizacji całego tego zadania.

Fotorelacja: TURNIEJ SZACHOWY

Wszystkie szczegółowe informacje oraz wyniki z podziałem na grupy dot. tego turnieju można zobaczyć na stronie internetowej : TURNIEJ SZACHOWY


MIKOŁAJE 2019

alt

W piątek 6 grudnia 2019 roku przez teren Gminy Sulęczyno przejechał orszak Świętych Mikołajów. Orszak Świętych Mikołajów odwiedził wszystkie szkoły i przedszkola mające swą siedzibę na terenie Gminy Sulęczyno, a także podopiecznych Sulęczyńskiego Domu Pomocy Społecznej, pracowników Banku Spółdzielczego w Sulęczynie, Urzędu Gminy Sulęczyno, Apteki i pracowników jednego ze sponsorów objazdów tj. firmy SCANDPOL. Mikołaje obdarowywali wszystkich słodyczami.

Objazd Mikołajów po terenie gminy Sulęczyno odbywa się od wielu lat z inicjatywy Pana Andrzeja Potrac – Radnego Rady Powiatu Kartuskiego oraz Przewodniczącym Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku do objazdu dołączyli: Bernadeta Baske – Sołtys Sołectwa Sulęczyno wraz z mężem Janem, Maria Łukowicz – Radna i Sołtys Sołectwa Węsiory, Grażyna Las i Tomasz Kreft – Radni Rady Gminy Sulęczyno, Jan Zblewski – Sołtys Sołectwa Zdunowice, Agnieszka Błaszkowska i Katarzyna Stenka – pracownicy GOK Sulęczyno.

Tegoroczną edycję objazdów Mikołajów współfinansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, a także Firma SCANDPOL Państwa Wioletty i Piotra Mrozowicz, którzy udostępnili także samochód do przejazdu. Kierowcą był Pan Mateusz Potrac, w przygotowanie świątecznej dekoracji samochodu włączył się także Pan Piotr Szuta – Radny Rady Gminy Sulęczyno, sanie do orszaku wypożyczył Pan Józef Stefański, agregat udostępniła OSP Sulęczyno, a nad bezpieczeństwem przejazdu czuwała Sulęczyńska Policja –Dzielnicowy Daniel Kotłowski i Jarosław Rudnik, którzy najmłodszym dzieciom rozdawali także kolorowe odblaski.

Fotorelacja: OBJAZD MIKOŁAJÓW - 2019


KIERMASZE I MIKOŁAJKI
W WĘSIORACH I W SULĘCZYNIE

alt

W sobotę 7 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Tryby odbył się kiermasz świąteczny. W ramach kiermaszu miały miejsce występy uczniów szkoły, a także licytacja wyrobów przekazanych przez rodziców.

Podczas spotkania z inicjatywy Pani radnej i sołtys sołectwa Węsiory Marii Łukowicz wszystkich dzieciom zostały wręczone słodkie upominki. Sponsorami tegorocznych upominków dla najmłodszych byli: Firma Wedan Pan Eugeniusz Hinc i Pan Marek Zarach, Państwo Justyna i Eugeniusz Wolscy, Państwo Katarzyna i Grzegorz Kosiorek, Państwo Ewa i Sławomir Patelczyk, Firma Wrońscy, Pan Piotr Szulta, Pani Sylwia Labuda, Gabinet Kosmetyczny „Kasia”, a także Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Fotorelacja: KIERMASZ I MIKOŁAJKI WĘSIORY

Kiermasz Świąteczny odbył się także w niedzielę 8 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Sulęczynie. Podczas kiermaszu można było zakupić ozdoby świąteczne, a także wypieki i inne dania przygotowane m.in. przez rodziców uczniów. W ramach części artystycznej uczniowie zaprezentowali jasełka, a także przedstawienia o tematyce świątecznej, wystąpił także dziecięcy Zespół Kaszubski Motylki.

Fotorelacja: KIERMASZ SULĘCZYNO


SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE
JSP „SŁUPIA” SULĘCZYNO

alt

W sobotnie popołudnie 8 grudnia 2019 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbyło się przedświąteczne spotkanie z Mikołajem sportowców Juniorskiej Szkółki Piłkarskiej działającej przy Gminnym Klubie Sportowym „Słupia” Sulęczyno. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele klubu, trener, a także najmłodsi sportowcy wszystkich kategorii wiekowych. Obecni na spotkaniu sportowcy otrzymali od Mikołaja słodycze, a także drobne upominki z logiem klubu.

Fotorelacja: SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

Informujemy, iż zajęcia Juniorskiej Szkół Piłkarski w Sulęczynie w okresie świąteczno – feryjnym odbywać się będą w następujących terminach:

GRUDZIEŃ: soboty 14 i 21 grudnia – wszystkie grupy zgodnie ze stałym podziałem godzinowym

Wtorki 10 i 17 grudnia – najstarsza grupa wiekowa (III) od 16:00 do 18:00

STYCZEŃ: soboty 4 styczeń - wszystkie grupy zgodnie ze stałym podziałem godzinowym

Wtorki 7 styczeń - najstarsza grupa wiekowa (III) od 16:00 do 18:00

Od lutego wracamy do stałego harmonogramu zajęć tj. soboty i wtorki.


W „BAŚKĘ” W SULĘCZYNIE

W niedzielę 24 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbył się dziesiąty etap rozgrywek, a także podsumowanie całorocznych zmagań XVI sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” w Sulęczynie.

W dziesiątym etapie udział wzięło 36 zawodników, zawodnicy walczyli o puchar Wójta Gminy Sulęczyno Bernarda Grucza, wśród nich czołowe miejsca wywalczyli:

I miejsce – Wichert Stanisław (258 pkt)

II miejsce – Sylka Józef (254 pkt)

III miejsce – Stefański Marian (214 pkt).

alt

Po posumowaniu dziesiątego etapu rozgrywek miało miejsce podsumowanie całorocznych rozgrywek, które odbywały się od lutego do listopada.

Klasyfikacja końcowa szesnastego sezonu rozgrywek
przedstawiała się następująco:

I miejsce – Stenka Stanisław (69 pkt)

II miejsce – Wilma Władysław (68 pkt)

III miejsce – Stefański Marian (67 pkt)

IV miejsce – Wichert Stanisław

V miejsce – Gański Stanisław

VI miejsce – Błaszkowski Ignacy

VII miejsce – Klinkosz Henryk

VIII miejsce – Grzenia Piotr

IX miejsce – Cichosz Jan

X miejsce – Stencel Władysław

XI miejsce – Smentoch Stanisław

XII miejsce – Smentoch Dawid

XIII miejsce – Choszcz Franciszek

XIV miejsce – Jeszke Maria

XV miejsce – Jereczek Tadeusz

alt

Finałowa piętnastka szesnastego sezonu otrzymała pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. Podczas podsumowania wręczono także upominki dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rozgrywek, kobiet biorących udział w turnieju, a także podziękowano sponsorom i osobom zaangażowanym w organizację rozgrywek, które w Sulęczynie odbywają się już od szesnastu lat.

Fotorelacja: PODSUMOWANIE XVI SEZONU ROZGRYWEK

Informację z przebiegu poszczególnych etapów rozgrywek można znaleźć pod linkiem - TURNIEJ "BAŚKI"

Dziękujemy za tak liczny udział w rozgrywkach i zapraszamy do udziału w siedemnastym sezonie rozgrywek, którego rozpoczęcie planowane jest na 23 lutego 2020 roku.


KASZUBSKI KONKURS CZYTELNICZY

alt

W piątek 15 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Tryby w Węsiorach odbyły się eliminacje gminne konkursu czytelniczego "Méster Bëlnégò Czëtaniô” w których udział wzięli uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy – łącznie 17 uczestników.
Osoby biorące udział w konkursie w tym roku oceniała komisja w składzie:
Teresa Kozieniec, Janina Krefta i Jan Gruchała.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Kategoria I – III Szkół Podstawowych:

I miejsce – Cichosz Dawid (SP Węsiory)

II miejsce – Bielawa Szymon (SP Węsiory)

Kategoria IV – VI Szkół Podstawowych:

I miejsce – Stefańska Otylia (SP Węsiory)

II miejsce – Brylowski Dawid (SP Mściszewice)

III miejsce – Patelczyk Zuzanna (SP Węsiory)

W tej kategorii udział wzięli również: Baske Pola (SP Sulęczyno), Birr Aleksandra (SP Mściszewice), Dalecka Wiktoria (SP Borek Kamienny), Gawin Paulina (SP Sulęczyno) i Szela Nikodem (SP Borek Kamienny).

Kategoria VII / VIII Szkół Podstawowych:

I miejsce – Stefańska Agata (SP Węsiory)

II miejsce – Lehmann Wiktoria (SP Sulęczyno)

Wyróżnienia – Jereczek Karolina (SP Węsiory)
i Lehmann Aleksandra (SP Sulęczyno).

W tej kategorii udział wzięli również: Hinca Kinga (SP Borek Kamienny), Mejna Marcin (SP Mściszewice) i Treder Szymon (SP Mściszewice).

Fotorelacja: KONKURS CZYTELNICZY

Konkurs podsumowała Dyrektor Szkoły Pani Klaudia Jereczek wspólnie z komisją.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kubek z logiem konkursu, a laureaci pierwszych trzech miejsc i wyróżnień dodatkowo nagrody książkowe.
Dwie pierwsze osoby w każdej kategorii wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 29 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Remusa w Glinczu.

Konkurs zorganizowany został przez koordynatora gminnego Szkołę Podstawową im. Jana Tryby w Węsiorach przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.


alt

W poniedziałkowe popołudnie 11 listopada 2019 roku w sali Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbył się koncert niepodległościowy. Podczas około godzinnego koncertu można było wysłuchać utworów o tematyce niepodległościowej i nie tylko. Koncert rozpoczęły dzieci i młodzież ze Scholi Św. Anny, następnie wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Sulęczyno. a także „Chór dla dorosłych”. Można było wysłuchać utworów w wykonaniu poszczególnych grup m.in. „W listopadzie”, „O mój rozmarynie”, „Ojczyzna ma”, „W moim ogródku”, „Killing me softly”, na zakończenie wszystkie grupy razem zaprezentowały utwór pt. „Czerwone jabłuszko”.

Należy wspomnieć, iż Orkiestra Dęta Gminy Sulęczyno działa od początku 2019 roku, zaś „Chór dla dorosłych” ćwiczy od dwóch miesięcy i powstał w ramach realizacji pilotażowego projektu ULKA realizowanego wspólnie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy.

Wszystkie trzy sekcję działają przy ośrodku kultury i zapraszają wszystkich chcących spróbować swoich sił w śpiewie, a także w grze na instrumentach dętych. Więcej informacji o uczestnictwie w zajęciach / próbach w można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie.

Fotorelacja: KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY


MARSZE NORDIC WALKINGalt

Od kwietnia 2019 roku z inicjatywy GOK raz w tygodniu odbywają się marsze Nordic Walking.

Razem z grupą kilku pan od kwietnia do września
(nie licząc lipca i sierpnia) przemierzyłyśmy około 50 km trasami wokół Sulęczyna. Nordic walking inaczej chodzenie z kijami
J (tak mówią nasze panie) to ogólnodostępna aktywność dla każdego z nas, wystarczy trochę chęci i mobilizacji do uczestnictwa. U nas atmosfera bardzo przyjemna, a do tego kontakt z naturą sprawia, że czekamy na ten dzień z niecierpliwością.

Zapraszamy zainteresowanych w każdy CZWARTEK o godzinie 9:00, wymarsz z przed Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.

Czekamy na WAS!!!!!!


ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

alt

Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży,  prowadzone są przez panią Sylwię Birr,  odbywają się w poniedziałki od godz. 15:00 do 17:00. Podczas zajęć grupa rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania artystyczne oraz wrodzone możliwości twórcze poprzez różnorodne działania plastyczne. Grupa ma okazję do  zapoznania się z  różnymi  technikami  plastycznymi oraz do eksperymentowania wielorakimi  materiałami i narzędziami. W poniższym linki można znaleźć kilka zdjęć z ostatnich jesiennych zajęć.

Fotorelacja: ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (październik)

Zapraszamy na zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.


SPOTKANIE – PRELEKCJA – WYSTAWA

alt

W piątkowe popołudnie 18 października 2019 roku w ramach obchodów roku im. Jana Trepczyka, z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oddział Sulęczyno, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbyło się spotkanie – prelekcja – wystawa pt. „Jan Trepczyk – poeta, pisarz, nauczyciel”. Podczas spotkania można było wysłuchać ciekawej prelekcji regionalisty kaszubskiego Radosława Kamińskiego o życiu i twórczości Jana Trepczyka. W ramach spotkania obecni na spotkaniu mieli okazję obejrzeć także wystawę składającą się w dziesięciu roll-upów na których zawarte zostały najważniejsze obszary działalności autora. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu pn. „Promocja kultury kaszubskiej i integracja międzypokoleniowa” dofinansowanego ze środków pozyskanych w konkursie dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Gminę Sulęczyno.

Fotorelacja: SPOTKANIE - JAN TREPCZYK


DZIEŃ SENIORA W GMINIE SULĘCZYNO 2019

alt

We wtorek 15 października 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Rehabilitacyjnym „Szansa – Start” Mausz odbyło się coroczne spotkanie – „Dzień Seniora” w którym udział wzięli Seniorzy z Gminy Sulęczyno – łącznie około 200 osób. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, którą sprawowali ks. Marek Labudda – proboszcz Parafii WNP w Mściszewicach oraz księża z Parafii pw. Św. Trójcy w Sulęczynie: Ks. Kanonik Andrzej Karliński i Ks. Piotr Stoltman. Po Mszy Św. obecnych Gości przywitał Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza. Wspólnie z Dariuszem Kulas Z-cą Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno i Eugeniuszem Grabowskim – Prezesem Stowarzyszenia „Szansa-Start” złożyli życzenia długich lat życia w zdrowiu oraz mile spędzonego popołudnia, które zostało uświetnione występem uczniów Szkoły Podstawowej w Podjazach.

Organizatorzy bardzo dziękują Wszystkim Seniorom za tak liczne przybycie na „Dzień Seniora”.

Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Sulęczyno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny „ Szansa - Start” Mausz.

Fotorelacja: DZIEŃ SENIORA


ZBIÓRKA NA KARTUSKIE HOSPICJUM

alt

W niedzielę 6 października 2019 roku po raz kolejny wolontariusze z Sulęczyna, Węsior i Mściszewic włączyli się w zbiórkę na rzecz Kartuskiego Hospicjum, którego budowa rozpoczęła się w Kartuzach. Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sulęczynie, który zakupił cebulki żonkili młodzież mogła obdarować nimi darczyńców. Na wiosnę zakwitną w naszych ogródkach w czasie Pól Nadziei 2020. W ramach akcji udało się zebrać ponad 5700 zł.

W ramach akcji Dwa Światy zapraszamy na koncert grupy EXODUS w niedzielę 13 października 2019 roku o godz. 19:00 w Kościele św. Wojciecha w Kartuzach.
Wiecej o koncercie - KONCERT EXODUS


DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE KARTUZY

alt

W niedzielę 22 września 2019 roku w Kartuzach odbyły się Dożynki Województwa Pomorskiego, które zarazem były także Dożynkami Powiatu Kartuskiego. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji zebranych plonów w Kartuskiej Kolegiacie po której wszyscy w barwnym korowodzie przeszli na plac przy Kartuskim Centrum Kultury.  Następnie miały miejsce przywitania gości przez współorganizatorów dożynek, a także przekazanie przez starostów bochna dożynkowego. W kolejnej części podsumowano wojewódzki konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy, powiatowy konkurs Piękna Wieś a także konkurs Trafiony Plon. Wśród laureatów konkursu Piękna Wieś znaleźli się laureaci z terenu naszej gminy, tj. w kategorii zagroda wyróżnienie otrzymała Pani Małgorzata Łukaszczyk, a także w kategorii „wieś” wyróżnienie otrzymało Sołectwo Podjazy. Gmina Sulęczyno podczas dożynek miała swoje stoisko wspólnie z pozostałymi gminami powiatu kartuskiego, a także wystawiła swój wieniec w konkursie wojewódzkim, który przygotowało Sołectwo Sulęczyno.

Fotorelacja: DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE


WOJEWÓDZKIE ZAWODY STRAŻACKIE

alt

W niedzielę 15 września 2019 roku w Jezierzycach odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach o tytuł najlepszej drużyny udział wzięło siedem drużyn dziewczęcych oraz osiem drużyn chłopięcych. Gratulujemy reprezentantom naszej gminy Sulęczyno, którzy w zawodach zajęli pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i czwarte miejsce w kategorii chłopców. W ramach zawodów musieli wykonać musztrę, bieg sztafetowy a także bojówkę.

Klasyfikacja końcowa Wojewódzkich Zawodów przedstawiała się następująco:

w grupie dziewcząt:

I miejsce – MDP Sulęczyno

II miejsce – MDP Gałęzinowo

III miejsce – MDP Smołdzino

w grupie chłopców:

I miejsce – MDP Gałęzinowo

II miejsce – MDP Gnieżdżewo

III miejsce -  MDP Ryjewo

Informację o zawodach można znaleźć na stronie internetowej Kartuzy.info a szeroka fotorelacja z zawodów znajduje się np.  pod linkiem Morski Powiat Słupski


PODSUMOWANIE LIGI ORLIKA W SULĘCZYNIE

alt

W dniu 29 sierpnia 2019 roku na Kompleksie Boisk „Orlik” w Sulęczynie odbyły się mecze finałowe i podsumowanie rozgrywek Ligi Piłki Nożnej „Orlik” Sulęczyno 2019 w których wzięło udział osiem drużyn. Po siedmiu kolejkach rozgrywek a także po meczach finałowych drużyny uplasowały się na następujących miejscach:

I miejsce – Puchar Ligi – ELHAD Daniel Hapka

II miejsce – BAT Sierakowice

III miejsce – AJAX Kamienica

IV miejsce – KAMEX Parchowo

V miejsce – MARUD Marcin Ratajczak

VI miejsce – USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Dawid Wiczkowski

VII miejsce – DESPERADOS Sulęczyno

VIII miejsce – OLD-BOYE „Słupia” Sulęczyno

Wyróżniono także  najlepszego strzelca ligi którym został Tomasz Gostkowski a także najlepszego bramkarza ligi którym został Maciej Wiczkowski.  Dwóch najstarszych zawodników którymi byli Mariusz Gostkowski i Wojciech Żeleźnik. Dwóch najlepszych graczy ligi którymi byli Szymon Wilma i Bartłomiej Ostrowski. A także pięciu  najbardziej wyróżniających się zawodników podczas ligi tj. Lucjan Jóskowski, Kacper Kreft, Dawid Gliwa, Dominik Niklas i Michał Jereczek.

Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy a osoby wyróżnione statuetki drobne nagrody rzeczowe.

Ligę „Orlika” w Sulęczynie odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Sulęczyno a zorganizowana została przez Animatora Sportu na Orliku Damiana Hinca przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.  

Fotorelacja: PODSUMOWANIE LIGI ORLIKA

Wyniki poszczególnych meczy  można pobrać
pod poniższym linkiem HARMONOGRAM / WYNIKI ROZGRYWEK


DOŻYNKI W SULĘCZYNIE

alt

W niedzielę 25 sierpnia 2019 roku odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w Sulęczynie. Dożynki rozpoczęły się od poświęcenia wieńców i chlebów dożynkowych przyniesionych przez przedstawiciele wszystkich sołectw gminy, po poświęceniu odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za plony w Kościele pw. Św. Trójcy w Sulęczynie. Przedstawiciele wszystkich sołectw aktywnie włączyli się w oprawę Mszy Świętej poprzez czytania liturgii, modlitwy powszechnej, a także niesienie darów ofiarnych ołtarza. Po Mszy Świętej wszyscy w barwnym korowodzie przeszli na plac przy ośrodku kultury, gdzie miało miejsce powitanie wszystkich, a także przekazanie chleba dożynkowego Wójtowi Gminy przez starostów, którymi w tym roku byli Bernadeta Baske Sołtys Sulęczyna i Jan Zblewski Sołtys Zdunowic. Następnie podzielono chleby dożynkowe wśród obecnych na dożynkach. Orkiestra Tuba Band wykonała oprawę Mszy Świętej i przemarszu, a także zaprezentowała się na scenie. Wystąpiła także Schola Św. Anny w Sulęczynie. Miały też miejsce konkursu dla najmłodszych, które poprowadził ks. Wikariusz Piotr Stoltman, a także konkurs z wbijaniem gwoździ na czas w którym zwyciężyła grupa z Żakowa. Następnie miało miejsce podsumowanie etapu gminnego konkursu Piękna Wieś a także siódmego etapu szesnastego sezonu rozgrywek Turnieju Kaszubskiej Gry w „Baśkę”. Na zakończenie odbyła się wspólna biesiada przy zespole Two Voices. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych można było skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, trampolin, a także przejażdżek bryczkami.  

Fotorelacja: DOŻYNKI GMINNE 2019


LIGA ORLIKA W SULĘCZYNIE alt

W środę 21 sierpnia na kompleksie boisk "Orlik" w Sulęczynie odbyła się siódma kolejka rozgrywek w ramach Ligi Piłki Nożnej "ORLIK" w Sulęczynie której udział bierze osiem drużyn.

Wyniki poszczególnych meczy przedstawiały się następująco:

KAMEX Parchowo – MARBUD Marcin Ratajczak 6:3

AJAX Kamienica – DESPERADOS Sulęczyno 8:1

BAT Sierakowice – ELHAD Daniel Hapka 1:2

OLD-Boye Słupia Sulęczyno - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Dawid Wiczkowski 5:3

Na mecze finałowe a także podsumowanie rozgrywek zapraszamy
w środę 28 sierpnia 2019 roku od godz. 18:00.

Wyniki poszczególnych meczy  można pobrać
pod poniższym linkiem
 HARMONOGRAM ROZGRYWEK


FESTYN GMINNY I ZAWODY STRAŻACKIE W SULĘCZYNIE

alt

W sobotę 17 sierpnia 2019 roku na placu przy ośrodku kultury w Sulęczynie odbył się Festyn Gminny połączony z Gminnymi Zawodami Sportowo – Pożarniczymi. W zawodach rywalizowali druhowie z jednostek straży pożarnych w Kistowie, Mściszewicach i Sulęczynie – łącznie szesnaście drużyn.  Ochotnicy konkurowali w musztrze, sztafecie, ćwiczeniach bojowych i ćwiczeniach alarmowo – bojowych.

Wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach można znaleźć pod poniższym linkiem – WYNIKI ZAWODÓW STRAŻACKICH 2019

W ramach zawodów strażackich odbył się także festyn gminny podczas którego można było skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, przejazdów bryczką czy zjeść strażacką grochówkę. Na zakończenie odbyła się biesiada z zespołem, a także pokaz sztucznych ogni.

Fotorelacja: FESTYN I ZAWODY STRAŻACKIE


MSZA ŚWIĘTA KASZUBSKA

alt

W sobotę 10 sierpnia 2019 roku w Kościele pw. Św. Trójcy w Sulęczynie odbyła się Msza Święta z liturgią kaszubską w intencji Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Sulęczyno. Mszę Świętą odprawił ks. prałat Bogusław Głodowski i ks. Kanonik Andrzej Karliński. W oprawę mszy świętej licznie zaangażowali się członkowie sulęczyńskiego oddziału ZK-P głównie poprzez czytania liturgii w języku kaszubskim, delegację ze sztandarem oddziału, niesienie darów czy również liczne uczestnictwo we mszy świętej w strojach z elementami haftu kaszubskiego. Po Mszy Świętej w barwnym korowodzie przy akompaniamencie orkiestry Tuba Band wszyscy przeszli na spotkanie integracyjne przy ośrodku kultury, gdzie można było skosztować tradycyjnej kuchni kaszubskiej.

Fotorelacja: MSZA ŚWIĘTA KASZUBSKA


KONCERT FINAŁOWY W RAMACH XVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU AKORDEONOWEGO W SULĘCZYNIE

alt

W sobotni wieczór 20 lipca w amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbył się plenerowy koncert finałowy XVII Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie. Koncert rozpoczął, wszystkich przywitał, a także zaprezentował program koncertu i przedstawił sponsorów Tomasz Olszewski po czym głos zabrał Bernard Grucza Wójt Gminy Sulęczyno który wszystkich przywitał i podziękował za przybycie tak licznej publiczności.

Część artystyczną rozpoczął zespół Dikanda, który zabrał licznie zgromadzoną publiczność w podróż po różnych stronach świata. Zabrzmiały rytmy cygańskie, bałkańskie, afrykańskie i polskie. Znanemu szczecińskiemu zespołowi towarzyszył Marko Kukobat – mistrz akordeonu z Serbii. Następnie wystąpił artysta z Argentyny, po raz pierwszy w Polsce -  Rodolfo Mederos z zespołem, który nazywany jest żyjącą legendą tanga. Na zakończenie wystąpił Czesław Mozil z zespołem Czesław Śpiewa, którzy zabrali słuchaczy w zwariowaną podróż do krainy finezji i dźwięków tanga, popu, folku i awangardy, używając przy tym szerokiej gamy instrumentów.  

Podczas koncertu plenerowego można było obejrzeć wystawę akordeonów z kolekcji Pawła A. Nowaka, zakupić płyty występujących artystów i rękodzieło kaszubskie, skosztować wyrobów Koła Gospodyń Wiejskich z Węsior czy napić się piwa z bytowskiego browaru.

Głównym organizatorem festiwalu był Paweł A. Nowak. Sponsorem głównym festiwalu była Grupa Energa a sponsorem strategicznym była Firma BAT.

Fotorelacja: KONCERT FINAŁOWY XVII FESTIWALU


CZWARTE WYDARZENIE W RAMACH XVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU AKORDEONOWEGO W SULĘCZYNIE

alt

W piątkowy wieczór 19 lipca na trzech ekranach ustawionych w salach oraz na zewnątrz „Karczmy na Stromej w Sulęczynie odbył się maraton filmowy. Widzowie mogli obejrzeć film „poklatkowy” pt. „Przygody Remusa” w reżyserii Eweliny Karczewskiej i Piotra Zatonia z elementami rzeźby Ireny Brzeskiej a także film „Tango”

Fotorelacja: MARATON FILMOWY  


TRZECI KONCERT
W RAMACH XVII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU AKORDEONOWEGO W SULĘCZYNIE

alt

W czwartek 18 lipca przed Restauracją „Maraska” w Sulęczynie odbył się trzeci koncert w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie. Publiczność zgromadzona przed restauracją miała okazję wysłuchania utworów o tematyce żydowskiej, bałkańskiej i słowiańskiej z elementami jazzu, muzyki klasycznej i współczesnej w wykonaniu grupy KLEZMORET. Grupa wystąpiła w składzie Mikołaj Kostka – skrzypce, Maciej Sadowski – kontrabas, Patryk Zakrzewski – instrumenty, Paweł A. Nowak – akordeon, z gościnnym udziałem  Patrycji Michalskiej.

Fotorelacja: KONCERT AKORDEONOWY W RESTAURACJI MARASKA

Zapraszamy na finałowy koncert festiwalu  w sobotę 20 lipca od godz. 19:00 w amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.
A już dziś tj. piątek 19 lipca od godz. 19:00 zapraszamy
na AKORDEONOWY MARATON FILMOWY
do Karczmy na Stromej w Sulęczynie
.
Podczas maratonu będzie można obejrzeć m.in.  „poklatkowy” film pt. „Przygody Remusa” w reżyserii Eweliny Karczewskie i Piotra Zatonia oraz rzeźbiarski Ireny Brzeskiej.

Więcej o festiwalu można znaleźć na PLAKACIE
na stronie internetowej akordeony.net
lub pod linkiem FESTIWAL AKORDEONOWY


DRUGI KONCERT
W RAMACH XVII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU AKORDEONOWEGO W SULĘCZYNIE

alt

W środę 17 lipca 2019 roku odbył się drugi koncert w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie. Koncert odbył się w nowopowstałym obiekcie Hotel Leśny Dwór w Sulęczynie. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała gromkimi brawami melodie śpiewane głębokim, pełnym ekspresji głosem Doroty Lulki przy akompaniamencie Pawła A. Nowaka na akordeonie i Macieja Sadowskiego na kontrabasie. Koncert połączony był z premierą płyty „Piaf po polsku 2”.

Zapraszamy na kolejne koncerty odbywające się w ramach festiwalu. Najbliższy koncert w czwartek 18 lipca od godz. 19:00 w przed Restauracją Maraska w Sulęczynie. 

Fotorelacja: KONCERT AKORDEONOWY W LEŚNYM DWORZE

Więcej o festiwalu można znaleźć na PLAKACIE na stronie internetowej akordeony.net lub pod linkiem FESTIWAL AKORDEONOWY


KONCERT INAUGURACYJNY
XVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
AKORDEONOWEGO W SULĘCZYNIE

alt

W niedzielę 14 lipca 2019 roku koncertem w Kościele pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie rozpoczęła się XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie. Licznie zgromadzona publiczność w sulęczyńskim kościele wysłuchała koncertu Cuarteo Re!Tango z argentyńskim wokalistą Caio Rodriguezem z towarzyszeniem orkiestry kameralnej pod dyrekcją Łukasza Peruckiego. Koncert inauguracyjny festiwalu połączony był z premierą płyty „Milonga” zespołu Cuarteto Re!Tango.

Zapraszamy na kolejne koncerty odbywające się w ramach festiwalu.
Najbliższy koncert już w środę 17 lipca o godz. 19:00 w Hotelu Leśny Dwór w Sulęczynie.

Fotorelacja: KONCERT INAUGURACYJNY (14.07)

Szerszą relację z koncertu można znaleźć także na stronach lokalnych portali informacyjnych:

- Kartuzy.info       /      - Express Kaszubski

- Radio Głos

Więcej o festiwalu mozna znaleźć na PLAKACIE
 na stronie internetowej akordeony.net
lub pod linkiem FESTIWAL AKORDEONOWY


FESTYN NA ROZPOCZĘCIE LATA W WĘSIORACH

alt

Tradycją stało się już, że mieszkańcy sołectwa Węsiory rozpoczynają okres wakacji integracyjnym spotkaniem nad stawem  w centrum wsi. Tak też było w sobotę 6 lipca, kiedy to odbył się festyn „Rozpoczęcie lata” z inicjatywny Pani Sołtys Mari Łukowicz oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Węsiorach .

Pomimo nieciekawej pogody na wszystkich zainteresowanych, którzy zjawili się czekał różnorodne atrakcje. Uczestnicy festynu zajadali się pysznymi ciastami, kiełbaskami oraz innymi przysmakami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach a także potańcówka do późnych godzin z muzyką na żywo.

Jak zwykle najbardziej uradowane były dzieci, które bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach, a także zabawa bańkami mydlanymi oraz zajadały się słodkościami.

Niespodzianką dla wszystkich uczestników, było przedstawienie „Ścinanie kani” przygotowane przez sołectwo Podjazy.

Nad porządkiem czuwała Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie.

Sponsorami festynu byli: Marcin Gawin – Radny Rady Gminy Sulęczyno, Tadeusz Marszk, Wioleta i Piotr Mrozowicz, Andrzej Potrac – Radny Rady Powiatu Kartuskiego, Andrzej i Robert Roda, Piotr Szulta oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Podziękowania kierujemy także do Pani Ireny Bielickiej za udostępnienie miejsca na zorganizowanie festynu. Projekt był finansowany w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych organizowanego przez Gminę Sulęczyno.

Fotorelacja: FESTYN WĘSIORY


 "BAZUNA 2019"

alt

W piątkowe popołudnie 28 czerwca 2019 roku w Sulęczynie rozpoczęły się koncerty w ramach 47 edycji Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA 2019. Podczas koncertu powitalnego wystąpili m.in. śpiewajmy razem z harcerzami na szlaku piosenki, Robert Mazurkiewicz i Przemysław Bielawa,  Adam Drąg, Paweł A. Nowak i Tomasz Olszewski z zespołem, 36 lat grupy bez Jacka i wieli innych … w ramach przeglądu ma miejsce również sulęczyński jarmark podczas którego można zakupić rękodzieło, maskotki książki i wiele innych produktów. Zapraszamy na kolejne koncerty – program tegorocznej BAZUNY 2019

Krótka fotorelacja – BAZUNA (I dzień)

alt

Drugiego dnia tj. w sobotę 29 czerwca miała miejsce część konkursowa przeglądu. Po której można było także wysłuchać koncertu, który odbył się w Restauracji Na Stromej pt. Piosenki sprzed lat – radowe przeboje w wykonaniu Wagabundy Doroty Kurczyńckiej, Wojciecha Klocka i Ryszarda Dubieli. Następnie od godziny 18:00 rozpoczął się nocny maraton podczas którego  wystąpiły następujące grupy Zagrali i Poszli, Labolare, Słodki Całus od Buby, Mechanicy Shanty, Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Blusa, Caryna i Supertrio. Na zakończenie w niedzielę wystąpił Jacek Tomaszewski z zespołem i Grupa muzycznego wsparcia, a także zaprezentowali się laureaci przeglądu. Podczas sobotniego wieczoru organizatorzy przeglądu złożyli na ręce Pana Andrzeja Roda – Komendanta Gminnego ZOSP RP symboliczne podziękowanie dla strażaków za niesioną pomoc podczas nawałnicy z roku 2017.

Fotorelacja: BAZUNA (dzień II i III)


PODSUMOWANIE ZAJĘĆ SZKÓŁKI
PIŁKARSKIEJ W SULĘCZYNIE

alt

W dniach 17 i 18 czerwca 2019 roku odbyły się ostatnie zajęcia treningowej Juniorskiej Szkółki Piłkarskiej działającej przy Gminnym Klubie Sportowym „Słupia” Sulęczyno. W poniedziałkowe popołudnie 17 czerwca na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia w którym udział wzięli wszyscy sportowcy z każdej kategorii wiekowej oraz ich rodzice. W spotkaniu przy „grillu” udział wziął także trener, członkowie zarządu klubu, a w obsłudze pomagali członkowie drużyny seniorskiej.

Wszystkim sportowcom dziękujemy  za liczne przybycie i zapraszamy na kolejne zajęcia, które odbywać się będą po przerwie wakacyjnej.

Fotorelacja: SPOTKANIE JSP


 SPOTKANIE SOBÓTKOWE

alt

W niedziele popołudnie 23 czerwca 2019 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie miało miejsce spotkanie sobótkowe zorganizowane z inicjatywy Pani Sołtys Sołectwa Sulęczyno. Spotkanie rozpoczęło się od występu orkiestry, która zagrała parę utworów pod dyrekcją Macieja Rambowskiego. Następnie można było zjeść kiełbaski z ogniska a także spędzić w miłej atmosferze niedzielne upalne popołudnie.

Kilka zdjęć ze SPOTKANIA SOBÓTKOWEGO


WYJAZD SCHOLI ŚW. ANNY DO SIERAKOWIC

alt

Dnia 12 czerwca 2019 roku Schola Św. Anny wystąpiła gościnnie z repertuarem piosenek i pieśni kaszubskich na obchodach święta patrona Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach.Florian Ceynowa był wybitną postacią. Z zawodu był lekarzem, natomiast z zamiłowania był również: etnografem, językoznawcą, działaczem społecznym i politycznym, reformatorem. Najbardziej znany jest z tego, że był twórcą regionalizmu i piśmiennictwa kaszubskiego.

Krótka fotorelacja z WYJAZDU


TURNIEJ SZACHOWY

alt

W niedzielne popołudnie 9 czerwca  2019 roku w ośrodku kultury odbył się IV Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Gminy Sulęczyno. Odbyło się 7 rund, 15 minut dla zawodnika na partię. Zawodnicy walczyli w trzech kategoriach o tytuł Mistrza Gminy Sulęczyno: Juniorów, Młodzików i Dziewcząt.

Uczestnicy otrzymali puchary, medale oraz upominki. Poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach:

Mistrz Juniorów Gminy Sulęczyno

I miejsce – Mrozewski Piotr II miejsce – Kujda Kamil

Mistrz Młodzików Gminy Sulęczyno

I miejsce – Wiczkowski  Oliwier II miejsce – Gawin Kacper III miejsce -  Błaszkowski Dawid

Mistrz Dziewcząt Gminy Sulęczyno

I miejsce – Mrozelewska Paulina

Organizatorami turnieju byli Wójt Gminy Sulęczyno, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz Pan Zbigniew Pelowski sędzia turniejowy.Wszystkim szachistom gratulujemy.

Fotorelacja: TURNIEJ SZACHOWY


WYJAZDOWA AKCJA POBORU KRWI

alt

Dziękujemy wszystkim, którzy w poniedziałek 10 czerwca włączyli się w wyjazdową akcję honorowego oddawania krwi i podzielili się z innymi najcenniejszym lekarstwem jakim jest krew.  Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi. Warto przypomnieć, iż pobieranie krwi trwa zwykle parę minut, a jedna jednostka krwi może uratować życie około trzem osobom. Podczas akcji można było także oddać plastikowe nakrętki, które zostały przekazane Marioli Sylka ze Zdunowic za które serdecznie dziękujemy.


   PIKNIK „POMÓŻ MI, A JA TOBIE”

alt

W dniu 6.06.2019 r Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice w ramach zadania publicznego    pt.  "Pomóż mi, a ja Tobie" ,  wspólnie z państwem Lucyną i Sławomirem Keller  zorganizowali piknik dla osób niepełnosprawnych i wszystkich tych którzy pragną być razem, wspólnie się integrować i być nie tylko w dobrych chwilach , ale i wtedy jak trzeba również pomóc. Piknik odbył się na terenie gospodarstwa Lucyny i Sławomira Keller w Mściszewicach-Bębny. Na piknik przyjechało około 70 wychowanków –osób niepełnosprawnych i ich opiekunowie z   Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego (OREW) w Pierszczewie i Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego (ORW) w Szklanej oraz 40 osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół w Mściszewicach im. Jana Pawła II. oraz dzieci z okolic Gminy Sulęczyno, Stężycy oraz Sierakowic. W czasie pikniku uczniowie z ww ośrodków przedstawili różnego rodzaju teatrzyki i przedstawienia połączone z wesołą wspólną zabawą taneczną, zaś uczniowie z Zespołu Szkół w Mściszewicach  umilili spotkanie śpiewem pod przewodnictwem Edmunda Gal, a pedagodzy szkolni Anna Wica i Wanda Chmurzyńska wspólnie z uczniami bardzo szybko i dobrze się zintegrowali z osobami niepełnosprawnymi. Wszystkie dzieci  otrzymały nagrody, upominki oraz lody ufundowane przez firmę ALGIDA z Banina. Zaproszeni goście: Alicja Cieślak i Natalia Litwin z Starostwa Powiatowego w Kartuzach,  pani Dyrektor Zespołu Szkół w Mściszewicach Renata Węsierska,    ks. Proboszcz Marek Labudda, Dyrektor GOK-u w Sulęczynie Zbigniew Zarzycki, sołtys Mściszewic Maria Stencel, pracownicy GOPS-u  oraz wielu innych bawiło się wspólnie razem pod hasłem "Pomóż mi, a ja Tobie". Prowadzącym iluzjonistom z grupy „Paulo” bardzo dobrze udało się zaangażować wszystkich uczestników do wspaniałej zabawy. Śmiechu i radości wśród dzieci było co nie miara, największą uciechę sprawiła im bitwa na poduszki, a jeszcze bardziej gdy mogli wyżyć się poduszkami na w/w zaproszonych gościach. Podczas pikniku było można skosztować bardzo dużo tradycyjnych i przepysznych potraw, przygotowanych w ramach wolontariatu, a szczególnie przez Edmunda Stolc ,Lucynę Mańską, Krystyne Krauza, Lidie Wiedemann, Mariole Lejk, Wiolette Chylewska, Firmę Mielewczyk- Przetwórstwo Drobiu. Piknik odbył się w bardzo miłej atmosferze przy muzyce, tańcach i wspaniałej słonecznej pogodzie. Zadanie to  mógło się odbyć dzięki finansowym grantom   z Starostwa Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tego spotkania integracyjnego. 

Z pozdrowieniami Stefan Karcz-Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice.

Fotorelacja: PIKNIK MŚCISZEWICE


DZIEŃ DZIECKA W ŻAKOWIE

alt

W sobotę 1 czerwca 2019 roku z inicjatywy radnych -  Andrzeja Potrac, Piotra Szuty i Łukasza Treder przy udziale lokalnych sponsorów w miejscowości Żakowo został zorganizowany pełen atrakcji festyn z okazji Dnia Dziecka. W festynie udział wzięli najmłodsi mieszkańcy sołectwa wraz z opiekunami, a także przybyli goście z terenu niemal że całej gminy Sulęczyno. Na wszystkich przybyłych czekało mnóstwo atrakcji m.in. dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki bryczką,  malowanie twarzy,  pieczenie kiełbasek na ognisku, słodkości dla najmłodszych czy pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego.

Fotorelacja : DZIEŃ DZIECKA ŻAKOWO


DZIEŃ DZIECKA W BORKU KAMIENNYM

alt

W piątek 30 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym odbył się Dzień Dziecka. Były zabawy integracyjne dla grup przedszkolnych i uczniów klas I – VIII, konkursy, zagadki i zabawy ruchowe. Uczniowie mieli też możliwość skorzystania z dmuchanej zjeżdżalni. Nie zabrakło też atrakcji kulinarnych, na łasuchów czekały: ciasta i napoje. Można było przejechać się bryczką zaprzężoną w kuce. Wszyscy uczniowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kistowie: panem Romanem Bronk, panem Dominiakiem Bednarczyk oraz panem Sławomirem Bronk. Panowie strażacy opowiedzieli naszym wychowankom o trudnej i ciężkiej pracy strażaka oraz jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia. Urozmaiceniem spotkania była możliwość zobaczenia wozu strażackiego z bliska i zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia we wnętrzu pojazdu. Kolejną atrakcją dnia było wspólne ognisko. Dzieci, uczniowie, rodzice i nauczyciele zaopatrzeni w kije, pyszne kiełbaski i ziemniaki rozpoczęli wspólną zabawę. Atrakcje dla uczniów z okazji ich święta zostały zorganizowane z inicjatywy szkoły, Stowarzyszenia „Aktywne Kistowo” oraz lokalnych sponsorów.

Fotorelacja: DZIEŃ DZIECKA BOREK KAMIENNY


FESTYN RODZINNY – 2019

alt

W niedzielę 26 maja 2019 roku na scenie plenerowej GOK Sulęczyno odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Festyn zorganizowany został przez Parafialny Zespół Caritas przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie. Festyn rozpoczęli Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza i Ks. Wikariusz Parafii pw. Św. Trójcy w Sulęczynie Piotr Stoltman. Następnie miały miejsce występy lokalnych artystów m.in.

- laureatów VII Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej,

- Schola Św. Anny,  która zaprezentował głównie utwory, które będą prezentować na konkursie piosenki polskiej „Śpiewam, bo umiem” w Lisich Jamach,

- uczniowie Zespołu Szkół w Sulęczynie, którzy zaprezentowali przedstawienie teatralne pt. „Cyberprzemoc”

- Zespół Kaszubski „Motylki”

- na zakończenie wystąpiła orkiestra dęta „Tuba Band”.

W trakcie festynu miały miejsce także liczne konkursy, animacje prowadzone przez Bajeczne Animatorki Meridy, loteria fantowa a także można było skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, posilić się kiełbaskami z grilla czy domowymi ciastami.

Wszystkim sponsorom oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację festynu serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie finansowe i rzeczowe.

Fotorelacja:  FESTYN RODZINNY 


Relacja z wydarzeń odbywających się w 2019 roku znajduje się pod linkiem ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2019

 

Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie

ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
tel 58 684 - 20 - 57
gok@gok.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@gok.suleczyno.pl

NIP: 589-17-79-794

Regon: 192810282

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Oddział Sulęczyno
79 8324 0001 0040 9526 2000 0010

Zapraszamy na :

alt

alt

alt


GMINA SULĘCZYNO
Urząd Gminy
Sulęczyno

ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

tel 58 685 - 63 - 63

fax 58 685 - 63 - 98

info@bip.suleczyno.pl

www.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@goksuleczyno.gdan.pl

Ile osób na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości